Thứ Ba, 30/05/2023 12:14:21 CH
Tải ứng dụng
Lấy ý kiến dự thảo Văn bản Quy phạm pháp luật
DANH SÁCH DỰ THẢO VĂN BẢN QPPL LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTTiêu đềNgày tạoNgày hết hạn   
1 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long."23/05/202321/06/2023FileID=173061Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
2 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 157/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh Vĩnh Long Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long."16/05/202314/06/2023FileID=172608Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
3 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Nghị quyết ban hành Quy định định mức lập dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long."16/05/202314/06/2023FileID=172610Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
4 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Nghị quyết quy định một số mức chi hỗ trợ đối với công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”.16/05/202314/06/2023FileID=172611Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
5 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Nghị quyết Ban hành Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long."12/05/202310/06/2023FileID=172349Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
6 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Nghị quyết về việc miễn, giảm phí, lệ phí sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long."12/05/202312/06/2023FileID=172609Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
7 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Nghị quyết quy định mức hỗ trợ công trình phúc lợi cho các xã, huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2023- 2025”12/05/202310/06/2023FileID=172349Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
8 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long".10/05/202308/06/2023FileID=172217Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)

DANH SÁCH DỰ THẢO VĂN BẢN QPPL HẾT THỜI HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTTiêu đềNgày tạoNgày hết hạn   
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
 572 items in 29 pages
1 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Quyết định quy định mức lãi suất cho vay tối thiểu của quỹ đầu tư phát triển tỉnh Vĩnh Long."28/04/202327/05/2023FileID=171822Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
2 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Quyết định Ban hành quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long." 19/04/202318/05/2023FileID=172025Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
3 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Nghị quyết Quy định mức chi khen thưởng cho Cuộc thi khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long."18/04/202317/05/2023FileID=172149Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
4 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Nghị quyết Về việc thành lập Quỹ Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Vĩnh Long."17/04/202316/05/2023FileID=170843Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
5 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Nghị quyết Ban hành Quy định phương thức xác định kinh phí giao để thực hiện chế độ tự chủ đối với xã, phường, thị trấn; tổng mức khoán quỹ phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn ấp, khóm, khu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long."14/04/202314/05/2023FileID=170773Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
6 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Quyết định bổ sung Quyết định số 04/2021/QĐ-UBND ngày 03/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định định mức kinh tế kỹ thuật mô hình khuyến nông áp dụng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 33/2022/QĐ-UBND ngày 11/11/2022."14/04/202313/05/2023FileID=170842Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
7 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Chỉ thị Về triển khai áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu với cơ quan thuế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long."12/04/202311/05/2023FileID=170672Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
8 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Nghị quyết Quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, năm học 2023 - 2024."06/04/202305/05/2023FileID=170409Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
9 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Quyết định quy định tiêu chí, cách phân bổ điện thoại thông minh thuộc Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025."28/03/202327/04/2023FileID=168598Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
10 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Quyết định Bãi bỏ Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định tiêu chuẩn công nhận và hướng dẫn chấm điểm các danh hiệu trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long."28/03/202328/04/2023FileID=168736Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
11 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Quyết định Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với cộng tác viên bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại ấp, khóm, khu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long."24/03/202322/04/2023FileID=168380Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
12 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Quyết định Bãi bỏ Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 19/01/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long “Ban hành quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”.20/03/202318/04/2023FileID=167696Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
13 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Quyết định Bãi bỏ Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND ngày 19/01/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế quản lý nhà ở cho người lao động thuê để ở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long."20/03/202320/04/2023FileID=167699Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
14 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Quyết định bãi bỏ Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định trình tự đăng ký và lựa chọn chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long."16/03/202317/04/2023FileID=167121Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
15 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Nghị quyết Quy định một số chính sách hỗ trợ đối với trẻ em trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long."16/03/202317/04/2023FileID=167413Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
16 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Nghị quyết Ban hành Quy định phương thức xác định kinh phí giao để thực hiện chế độ tự chủ đối với xã, phường, thị trấn; tổng mức khoán quỹ phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ấp, khóm, khu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long." 13/03/202313/04/2023FileID=166954Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
17 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Quyết định bãi bỏ Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 20/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Ban hành quy định quản lý đầu tư các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước."27/02/202328/03/2023FileID=165834Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
18 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Nghị quyết Quy định mức chi hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực đối với thành viên, người lao động đang làm công tác quản lý, chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ của các tổ chức kinh tế tập thể và mức chi hỗ trợ đưa lao động trẻ về làm việc tại tổ chức kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long."24/02/202325/03/2023FileID=166458Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
19 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Nghị quyết Quy định một số chính sách đặc thù đối với học sinh, giáo viên và chuyên gia tham gia bồi dưỡng, tập huấn đội tuyển của tỉnh tham dự các kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, khu vực và quốc tế; cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức."20/02/202321/03/2023FileID=165439Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)
20 Hồ sơ lấy ý kiến xây dựng Dự thảo "Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long."20/02/202320/03/2023FileID=165523Xem toàn văn Tải về Xem góp ý (0)

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Lượt truy cập:
16365553
ipv6 ready