Thứ Ba, 25/06/2019 4:38:04 SA
Quyết định số 1136/QĐ-UBND, ngày 16/05/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc giao 25,5m2 đất tại thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn cho UBND huyện Trà Ôn quản lý
(17/05/2019 14:05:28)
1136qd_signed.pdf