Thứ Ba, 25/06/2019 4:37:32 SA
Quyết định số 1135/QĐ-UBND, ngày 16/05/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc thu hồi 25,5m2 đất tại thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn do Viện kiểm sát nhân dân huyện Trà Ôn quản lý
(17/05/2019 14:04:20)
1135qd_signed.pdf