Thứ Ba, 25/06/2019 4:38:35 SA
Quyết định số 1134/QĐ-UBND, ngày 16/05/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc giao đất tại xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh cho Trường mẫu giáo Khai Trí để xây dựng trường học
(17/05/2019 14:02:46)
1134qd_signed.pdf