Thứ Ba, 25/06/2019 4:38:29 SA
Quyết định số 1133/QĐ-UBND, ngày 16/05/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc giao 2.236,4m2 đất tại xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn cho Uỷ ban nhân dân xã Xuân Hiệp quản lý, sử dụng
(17/05/2019 14:01:32)
1133qd_signed.pdf