Thứ Ba, 25/06/2019 4:38:11 SA
Quyết định số 1070/QĐ-UBND, ngày 10/05/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc giao 75,2m2 đất tại xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn cho Họ đạo Trà Ôn quản lý sử dụng
(14/05/2019 10:16:09)
1070qd_signed.pdf