Thứ Ba, 25/06/2019 4:37:43 SA
Quyết định số 1069/QĐ-UBND, ngày 10/05/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc thu hồi 75,2m2 đất tại xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn do Ủy ban nhân dân xã Tích Thiện quản lý
(14/05/2019 10:13:35)
1069qd_signed.pdf