Thứ Ba, 25/06/2019 4:37:24 SA
Quyết định số 1068/QĐ-UBND, ngày 10/05/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc giao 11.813,2m2 đất tại phường 9, thành phố Vĩnh Long cho Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Long quản lý sử dụng
(14/05/2019 10:09:00)
1068qd_signed.pdf