Thứ Ba, 25/06/2019 4:37:18 SA
Quyết định số 1067/QĐ-UBND, ngày 10/05/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc thu hồi 11.813,2m2 đất tại phường 9, thành phố Vĩnh Long do Sở Y tế quản lý
(14/05/2019 10:07:45)
1067qd_signed.pdf