Thứ Ba, 25/06/2019 4:36:45 SA
Quyết định số 1050/QĐ-UBND, ngày 09/05/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Giao 2.010m2 đất tại xã Trường An, thành phố Vĩnh Long cho Tịnh thất Phổ Hòa
(14/05/2019 10:03:33)
1050qd_signed.pdf