Thứ Ba, 25/06/2019 4:36:25 SA
Quyết định số 959/QĐ-UBND, ngày 02/05/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc giao 180,8m2 đất tại phường 1, thành phố Vĩnh Long cho Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp
(03/05/2019 15:25:29)
959qd_signed.pdf