Thứ Ba, 25/06/2019 4:36:19 SA
Quyết định số 958/QĐ-UBND, ngày 02/05/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc thu hồi 180,8m2 đất tại phường 1, thành phố Vĩnh Long do Cục Quản lý vốn và tài sản Nhà nước quản lý
(03/05/2019 15:24:25)
958qd_signed.pdf