Thứ Ba, 25/06/2019 5:25:45 SA
Quyết định số 941/QĐ-UBND, ngày 26/04/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc giao 22.824,2m2 đất tại xã Thành Lợi, huyện Bình Tân cho Trung tâm Y tế huyện Bình Tân quản lý
(02/05/2019 08:59:03)
941qd_signed.pdf