Thứ Ba, 25/06/2019 5:23:27 SA
Quyết định số 940/QĐ-UBND, ngày 26/04/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc thu hồi 22.824,2 m2 đất tại xã Thành Lợi, huyện Bình Tân do Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long quản lý
(02/05/2019 08:57:53)
940qd_signed.pdf