Thứ Ba, 25/06/2019 5:21:05 SA
Quyết định số 885/QĐ-UBND, ngày 22/04/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc giao 1.414,8m2 đất tại phường 5, thành phố Vĩnh Long cho Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long quản lý
(02/05/2019 08:55:50)
885qd_signed.pdf