Thứ Ba, 25/06/2019 5:18:40 SA
Quyết định số 884/QĐ-UBND, ngày 22/04/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc thu hồi 1.414,8m2 đất tại phường 5, thành phố Vĩnh Long do Công ty Cổ phần bất động sản LinkHouse quản lý
(02/05/2019 08:53:57)
884qd_signed.pdf