Thứ Ba, 25/06/2019 5:24:38 SA
Quyết định số 869/QĐ-UBND, ngày 19/04/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc giao 129,3m2 đất tại phường 4, thành phố Vĩnh Long cho UBND phường 4 quản lý
(19/04/2019 15:58:56)
869qd_signed.pdf