Thứ Ba, 25/06/2019 5:22:20 SA
Quyết định 868/QĐ-UBND ngày 19/04/2019, của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc giao 1.036,6m2 đất tại xã Hòa Thạnh, huyện Tam Bình, cho Chùa Phật Quang
(19/04/2019 15:57:36)
868qd_signed.pdf