Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Vĩnh Long

Địa chỉ: 42B- Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành Phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 070.3822242; Email: sotnmt@vinhlong.gov.vn

Website: www.stnmt.vinhlong.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: xem chi tiết

Thủ tục hành chính: xem chi tiết

 

Văn bản quy phạm pháp luật Chính phủ - Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Hệ thống thư điện tử tỉnh Vĩnh Long

Tra cứu danh bạ điện thoại & email cán bộ, công chức các sở ban ngành tỉnh và huyện thị tỉnh Vĩnh Long

Tìm hiểu về Du lịch tỉnh Vĩnh Long

Thông tin Cần biết Thông tin Cần biết
Bản đồ ranh giới hành chính tỉnh

Nhấp vào đây để xem Bản đồ địa giới hành chỉnh tỉnh Vĩnh Long với kích thước lớn.