BÁO VĨNH LONG

Cơ quan của Đảng bộ Đảng cộng sản Việt Nam tỉnh Vĩnh Long

Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Long

Địa chỉ: 204/3, Phạm Hùng, Phường 9, Thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Điện thoại: 070.822591;  FAX: 070.822591

Email: tsbaovinhlong@hcm.vnn.vn

Hoạt động theo Quyết định thành lập số 373 QĐ/TU ngày 02/03/1999 của Tỉnh ủy Vĩnh Long và giấy phép số 507/GP/BVHTT ngày 11/10/2003 của Bộ Văn hóa Thông tin.

Chức năng nhiệm vụ: Tuyên truyền đường lối, chủ  trương chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết và nhiệm vụ chính trị của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương. Phản ánh tâm tư nguyện vọng, phong trào hành động cách mạng của nhân dân địa phương; phê phán các hiện tượng tiêu cực, cổ vũ tinh thần thi đua yêu nước vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tổ chức bộ máy:

* Ban biên tập:

    - Tổng biên tập: Nhà báo Phạm Hoàng Khải

    - Phó Tổng biên tập: Nhà báo Lý Thanh Xuân,Nhà báo Phan Minh Tâm

* Các phòng chuyên môn:

    1. PHÒNG PHÓNG VIÊN: 14 người

    - Trưởng phòng:      - Nhà báo Nguyễn Hữu Khánh

    - Phó trưởng phòng: - Nhà báo Nguyễn Văn Tấn

                                  - Nhà báo Nguyễn Thanh Hường

                                  - Nhà báo Nguyễn Văn Vẹn

    * Nhiệm vụ chung:  Tham mưu cho Ban Biên tập xây dựng kế hoạch tuyên truyền và triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền chung và từng chủ đề số báo.

    - Đào tạo bồi dưỡng lực lượng phóng viên, cộng tác viên.

    a. Tổ kinh tế:

        a.1/ Nhà báo Nguyễn Văn Tấn- Tổ trưởng

        a.2/ Nhà báo Lê Ngọc Thúy

        a.3/ Nhà báo Trần An Phước

        * Nhiệm vụ: Tham mưu xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền về nông- công nghiệp- thương mại- dịch vụ.

    b. Tổ Văn hóa- xã hội:

        b.1/ Nhà báo Nguyễn Thanh Hường- Tổ trưởng.

        b.2/ Nhà báo Phạm Minh Khá

        b.3/ Nhà báo Bùi Thanh Tâm

         b.4/ Nhà báo Dương Ngọc Thu

        * Nhiệm vụ: Tham mưu xây dựng kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền mãng văn hóa- xã hội trên báo.

    c. Tổ Xây dựng Đảng- An ninh- Quốc phòng

        c.1/ Nhà báo Nguyễn Văn Vẹn- Tổ trưởng

        c.2/ Nhà báo Nguyễn Văn Minh

        c.3/ Nhà báo Trần Văn Út

        c.4/ Nhà báo Nguyễn Thị Cẩm Phong

        c.5/ Nhà báo Nguyễn Thị Trinh Tuyền

        c.6/ Nhà báo Nguyễn Lộc

        * Nhiệm vụ:  Tham mưu xây dựng kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền mãng đề tài xây dựng Đảng- pháp luật- an ninh- quốc phòng toàn dân trên  báo.

    2. PHÒNG BẠN ĐỌC:

    - Trưởng phòng: Nhà báo Nguyễn Thị Hồng Thư

                            Nhà báo Nguyễn  Thị Hoàng

                            Nhà báo Mai Thị Tuyết

    * Nhiệm vụ: Tiếp công dân đến tòa soạn khiếu kiện, tiếp nhận đơn và tham mưu cho Ban Biên tập hướng giải quyết; trả lời công dân trên báo; làm nhịp cầu nối bạn đọc và cộng tác viên với tòa soạn; giúp Ban Biên tập xây dựng chương trình công tác xã hội của báo.

    3. PHÒNG THƯ KÝ XUẤT BẢN :

    - Trưởng phòng: Nguyễn Thị Ngọc Linh

    - Phó trưởng phòng: Trần Kim Mai

    - Kỹ thuật viên: Nguyễn Hùng Hậu

                            Phạm Ngọc Thử

    * Nhiệm vụ: Thực hiện chế bản điện tử (đánh máy, trình bày, sửa lỗi, lưu trữ bài, ảnh kiểm tra in…)

    Thực hiện các yêu cầu in ấn của Ban Biên tập.

    4. PHÒNG TRỊ SỰ:

    - Trưởng phòng: Lê Thị Kim Oanh

    - Phó Trưởng phòng (kiêm thủ quỹ): Nguyễn Thị Phương Oanh

    - Kế toán: Lâm Thị Hải Yến

    - Lái xe: Nguyễn Văn Quang

    - Bảo vệ: Nguyễn Hoàng Phúc

    - Tạp vụ: Nguyễn Thị Hồng Nghĩa

    - Nhiệm vụ: Tham mưu giúp Ban Biên tập trong công tác hành chính, quản trị.

            Công tác tài vụ

            Công tác phát hành- quảng cáo.

* Báo Vĩnh Long xuất bản 4 kỳ/tuần; 12 trang, phát hành vào các ngày thứ ba, thứ năm, thứ bảy, chủ nhật trên khổ giấy 30 x 40 cm.

- Phạm vi phát hành: Trong, ngoài tỉnh.

Bản đồ ranh giới hành chính tỉnh

Nhấp vào đây để xem Bản đồ địa giới hành chỉnh tỉnh Vĩnh Long với kích thước lớn.

Báo cáo tình hình Kinh tế xã hội

Thông tin Cần biết

Chương trình chuyên đề Việt Nam Online - Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Văn bản quy phạm pháp luật Chính phủ - Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Hệ thống thư điện tử tỉnh Vĩnh Long

Tra cứu danh bạ điện thoại & email cán bộ, công chức các sở ban ngành tỉnh và huyện thị tỉnh Vĩnh Long

Tìm hiểu về Du lịch tỉnh Vĩnh Long