Thông tin chi tiết về Hướng dẫn Thủ tục hành chính
Hướng dẫn Thủ tục đăng ký lại việc kết hôn, sinh tử, nuôi con nuôi

Hướng dẫn Thủ tục đăng ký lại việc kết hôn, sinh tử, nuôi con nuôi

1. Điều kiện:
Việc sinh, tử, kết hôn, nuôi con nuôi đã được đăng ký, nhưing sổ bộ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đã bị mất, hư hỏng không sử dụng được thì được đăng ký lại.
2.Thẩm quyền:
UBND cấp xã nơi đương sự cư trú hoặc nơi đã đăng ký việc sinh, tử, kết hôn, nuôi con nuôi trước đây thực hiện việc đăng ký lại.
3.Thủ tục:
- Người có yêu cầu đăng ký lại việc tử, kết hôn, nuôi con nuôi phải nộp tờ khai (theo mẫu quy định).
- Trong trường hợp đăng ký lại tại UBND cấp xã không phải nơi đăng ký hộ tịch trước đây, thì tờ khai phải có xác nhận của UBND cấp xã nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây; trừ trường hợp đương sự xuất trình đương sự xuất trình được bản sao giấy tờ hộ tịch đã cấp hợp lệ trước đây.
4. Thời gian và lệ phí:
- Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, cán bộ tư pháp hộ tịch ghi vào Sổ đăng ký hộ tịch theo từng loại và Chủ tịch UBND ký cấp cho đương sự 01 bản chính giấy tờ hộ tịch theo từng loại việc, các giấy tờ hộ tịch cũ được thu hồi vào lưu trong hồ sơ. Trong cột ghi chú của hộ tịch và dưới tiêu đề của bản chính giấy tờ hộ tịch phải ghi rõ “Đăng ký lại”
- Trong trường hợp phải xác minh, thì thời hạn nói trên kéo dài thêm không quá 05 ngày.
* Chú ý:
- Khi đăng ký lại việc sinh, tử, kết hôn, nuôi con nuôi, nếu người đi đăng ký xuất trình bản sao giấy tờ đã cấp hợp lệ trước đây, thì nội dung các giấy tờ hộ tịch đăng ký lại được ghi theo nội dung của bản sao giấy tờ hộ tịch đó.
- Khi đăng ký khai sinh lại cho người không có bản sao khai sinh cũ mà đã có giấy tờ tùy thân hoặc giấy tờ học lực và thống nhất với nhau thì đăng ký theo nội dung đó. Nếu người đó đã có giấy tờ tùy thân, hồ sơ lý lịch hoặc giấy tờ học lực mà không thống nhất với nhau về họ, tên, ngày, tháng, năm sinh ….thì đăng ký theo nội của hồ sơ, hoặc giấy tờ được lập đầu tiên. Trong trường hợp địa danh có thay đổi thì phần khai về quê quán  được ghi theo địa danh hiện tại.
- Phần khai về cha, mẹ trong Giấy khai sinh và Sổ cấp giấy khai sinh được ghi theo thời điểm đăng ký lại việc sinh. Riêng về quốc tịch của cha, mẹ nếu cha mẹ đã có Quyết định thôi quốc tịch và nhập quốc tịch nước ngoài, thì quốc tịch của cha, mẹ vẫn ghi quốc tịch gốc Việt Nam. Quốc tịch hiện tại của cha, mẹ được ghi chú trong sổ cấp giấy khai sinh và mặt sau của bản chính giấy khai sinh.
- Khi đăng ký lại việc kết hôn, nhận nuôi con nuôi, các bên đương sự phải có mặt. Quan hệ hôn nhân, quan hệ giữa cha, mẹ nuôi được công nhận kể từ ngày đã đăng ký kết hôn hoặc đăng ký việc nuôi con nuôi trước đây.
- Lệ Phí: Thu theo qui định của pháp luật hiện hành

Người soạn thảo: admin
Ngày cập nhật: 21/02/2007
Số lần hiển thị: 1990

Quay Về