Hướng dẫn thủ tục liên quan hành nghề Y - Dược tư nhân
  Hướng dẫn thủ tục liên quan hành nghề Y - Dược tư nhân

a - Hồ sơ cấp Chứng chỉ hành nghề Y dược Tư nhân

1. Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

2. Bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận trình độ chuyên môn (Bản sao hợp pháp).

3. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương.

4. Gíây chứng nhận thời gian thực hành.

5. Gíây khám sức khoẻ do Bệnh viiện huyện, thị trở lên cấp.

6. Gíây cho phép hành nghề ngoài giờ của thủ trưởng đơn vị nếu là CB – CNV.

7. Bản cam kết

8. 02 ảnh 3x4.

b - Hồ sơ cấp giấy Chứng nhận hành nghề Y dược Tư nhân:

1. Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận HYYDTN.

2. Bản sao gíây chứng chỉ.

3. Bản diễn giải cơ sở vật chất, Y dụng cụ hành nghề.

4. Biên bản thẩm định cấp giấy chứng nhận HNYDTN.

(Riêng đối với đề nghị cấp giấy chứng nhận đại lý thuốc bổ sung hợp đồng đại lý giữa doanh nghiệp mở đại lý và người đứng đầu của đại lý).

c -  Hồ sơ gia hạn giấy chứng nhận hành nghề Y dược Tư nhân:

1. Bản sao chứng chỉ hành nghề.

2. Bản diễn giải cơ sở vật chất,Y dụng cụ hành nghề.

3. Biên bản thẩm định cấp giấy chứng nhận HNYDTN.

4. Hợp đồng đại lý giữa doanh nghiệp mở đại lý và người đứng đầu của đại lý.

5. Bản báo cáo tình hình hoạt động trong 05 năm.

(Riêng đối với đề nghị gia hạn giấy chứng nhận đại lý thuốc bổ sung hợp đồng đại lý giữa doanh nghiệp mở đại lý và người đứng tên của đại lý.)

   Hướng dẫn thủ tục liên quan Tổ chức cán bộ

a - Hồ sơ đề nghị thi tuyển công chức:

1.       Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương nơi cứ trú)

2.       Đơn xin dự thi tuyển công chức (1 bảng)

3.       Giấy khám sức khỏe (1 bảng)

4.       Các văn bằng có liên quan (công chứng, 01 bàng)

5.       Danh sách trích ngang của đơn vị có nhu cầu (1 bảng)

b - Hồ sơ tuyển dụng hợp đồng mới:

1.       Công văn đề nghị của cơ quan có nhu cầu sử dụng lao động (1 bảng).

2.       Danh sách trích ngang (1 bảng).

3.       Hồ sơ cá nhân đề nghị hợp đồng gồ có:

-          Đơn xin việc làm

-          Giấy khám sức khỏe

-          Các văn bằng có chứng chỉ (Photo có công chức)

-          Sơ yếu lý lịch có chứng nhận cơ quan địa phương.

-          Nếu là tuyển dụng chính thức phải có giấy chứng nhận thi tuyển.

c - Hồ sơ xét nâng ngạch công chức:

1.           Các văn bằng chứng chỉ liên quan (công chứng), (A ngoại ngữ, QLNN)

2.           Đề nghị của cơ quan, biên bản họp xét (1 bảng)

3.           Bảng tự nhận xét cá nhân trong 3 năm công tác gần nhất (1 bảng)

4.           Danh sách trích ngang (theo mẫu), (1 bảng)

5.           Quyết định lương hiện hưởng (1 bảng)

Bản đồ ranh giới hành chính tỉnh

Nhấp vào đây để xem Bản đồ địa giới hành chỉnh tỉnh Vĩnh Long với kích thước lớn.

Thông tin Cần biết

Web site các đơn vị trong tỉnh

Văn bản quy phạm pháp luật Chính phủ - Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Hệ thống thư điện tử tỉnh Vĩnh Long

Tra cứu danh bạ điện thoại & email cán bộ, công chức các sở ban ngành tỉnh và huyện thị tỉnh Vĩnh Long

Tìm hiểu về Du lịch tỉnh Vĩnh Long