TRẬT TỰ - AN TOÀN XÃ HỘI  
27/04/2011 9:25:24 SA
Tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2010

(VinhLong Portal) - Hôm qua 26/4, tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2010. Ông Nguyễn Văn Diệp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị còn có ông Lê Văn Út, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, huyện, thành phố; các cơ quan, doanh nghiệp, trưởng công an các xã, phường, thị trấn.

Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2010 được đánh giá là quy tụ được sức mạnh tổng hợp của quần chúng nhân dân, hệ thống chính trị. Hoạt động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2010 đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác an ninh chính trị, đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ vững ổn định tình hình ANTT ở từng địa bàn cơ sở trong tỉnh.

Trong năm 2010, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đã quan tâm chỉ đạo xây dựng và củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức quần chúng. Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh đã từng bước được củng cố, đẩy mạnh và phát huy hiệu quả; nhận thức, hành động và tinh thần tích cực trong đấu tranh truy bắt, tố giác tội phạm của quần chúng ngày một cao hơn; ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu trong đấu tranh truy bắt và tố giác tội phạm.

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và bài trừ tệ nạn xã hội, luôn được lực lượng Công an phối hợp với các Sở, Ban, ngành, đoàn thể chủ động làm tốt vai trò tham mưu giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh đề ra nhiều chủ trương giải pháp, tổ chức thực hiện nhiều cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, gắn liền với công tác củng cố, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.
Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã làm nền tảng, chỗ dựa để tăng cường sức mạnh của các cơ quan bảo vệ pháp luật. Sự nhận thức về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước của đại bộ phận quần chúng nhân dân đã có chuyển biến tích cực hơn so với những năm trước đây. Điều này được chứng minh qua các phong trào phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; quản lý, giáo dục, giúp đỡ người vi phạm pháp luật tại địa bàn dân cư; vận động đối tượng phạm tội ra tự thú….nhiều mô hình nhân dân tự quản, tự phòng, tự bảo vệ mang tính xã hội hóa được phát triển đa dạng, phong phú, thiết thực và có hiệu quả, phát huy được vai trò làm chủ của các tầng lớp nhân dân như: “Xây dựng cụm liên kết bảo vệ ANTT”; “Xây dựng xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, trường học an toàn không có tội phạm, không có ma túy”…đã tạo cơ sở xây dựng củng cố thế trận ANND và thế trận Quốc phòng toàn dân vững chắc.

Tuy nhiên, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong năm qua còn bộc lộ những tồn tại cần khắc phục như: Sự phối hợp của Thủ trưởng một số đơn vị chưa gắn kết chặt chẽ với lực lượng Công an để tạo điều kiện cho việc xây dựng phong trào; Sự phối hợp giữa lực lượng Công an với các ban, ngành, đoàn thể trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc từng lúc, từng nơi chưa được thường xuyên gắn kết chặt chẽ; công tác phối hợp giữa các địa bàn giáp ranh để đảm bảo giữ gìn ANTT chưa được phát huy tác dụng nhất là các địa bàn giáp ranh với các tỉnh…Những hạn chế với nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chủ yếu là do: tinh thần trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền cấp cơ sở; Thủ trưởng các đơn vị cơ quan, doanh nghiệp chưa quan tâm lãnh chỉ đạo xây dựng công tác phòng trào. Điều đó đã làm chậm việc đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Diệp biểu dương sự đóng góp của các cấp, các ngành trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh nhà năm qua. Đồng thời, đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Ban chỉ đạo 138 và các cấp, các ngành tập trung vào công tác tuyên truyền, vận động cán bộ và nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, tích cực tham gia Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, đấu tranh phòng, chống và tố giác các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; củng cố và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Xây dựng gia đình, cơ quan, doanh nghiệp, khóm - ấp an toàn về ANTT”, lồng ghép phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ vào phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; tăng cường công tác vận động đồng bào tôn giáo – dân tộc thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết dân tộc…

Tại Hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được nhận Cờ thi đua xuất sắc và Bằng khen của Bộ Công an và UBND tỉnh.

N.H.N 


Các tin đã đưa
  Tình hình trật tự an toàn xã hội từ ngày 14 đến 20/04/2011  (22/04/2011)
  Tình hình trật tự an toàn xã hội từ ngày 07 đến 13/04/2011  (15/04/2011)
  Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới  (14/04/2011)
  Tình hình trật tự an toàn xã hội từ ngày 31/3 đến 06/04/2011  (08/04/2011)
  Tình hình trật tự an toàn xã hội từ ngày 24 đến 30/3/2011  (07/04/2011)
  Triển khai kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá và thuế đối với một số hàng hoá thiết yếu  (05/04/2011)
  Tình hình trật tự an toàn xã hội từ ngày 17 đến 23/03/2011  (25/03/2011)
  Tình hình trật tự an toàn xã hội Quý 1/2011  (21/03/2011)
  Tình hình trật tự xã hội từ ngày 10 đến 16/03/2011  (21/03/2011)
  Thành lập Tổ công tác liên ngành tỉnh để kiểm tra tình hình xây dựng trong phạm vi hành lang các quốc lộ  (15/03/2011)
  Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo về việc mua bán ngoại tệ  (15/03/2011)
  Tình hình trật tự an toàn xã hội từ ngày 03 đến 09/03/2011  (15/03/2011)
  Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo trật tự An toàn giao thông 05 năm (2006- 2010) và hoạt động năm 2010 của Ban An toàn giao thông tỉnh  (11/03/2011)
  Kết quả thực hiện Chỉ thị số 37/TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh  (10/03/2011)
  Tình hình trật tự an toàn xã hội từ ngày 24/2 đến 02/03/2011  (04/03/2011)
Thông tin mới Thông tin mới
Bản đồ ranh giới hành chính tỉnh

Nhấp vào đây để xem Bản đồ địa giới hành chỉnh tỉnh Vĩnh Long với kích thước lớn.

Báo cáo tình hình Kinh tế xã hội

Thông tin Cần biết

Chương trình chuyên đề Việt Nam Online - Cổng thông tin điện tử Chính phủ

 Điểm tin nỗi bật trong tháng
Thông báo của UBND tỉnh Thông báo của UBND tỉnh
Người dùng đang truy cập
Người đang truy cập : Số người đang truy cập:
Khách: Khách: 27
Thành viên Thành viên : 0
Tổng số : Tổng số: 27

Văn bản quy phạm pháp luật Chính phủ - Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Hệ thống thư điện tử tỉnh Vĩnh Long

Tra cứu danh bạ điện thoại & email cán bộ, công chức các sở ban ngành tỉnh và huyện thị tỉnh Vĩnh Long

Tìm hiểu về Du lịch tỉnh Vĩnh Long

 
Thông tin Sức khỏe
thue xe du lichthuê xe du lịchthue xe du lich 4 chothuê xe du lich 4 chỗthue xe du lich 7 chothuê xe du lịch 7 chỗthue xe du lich 16 chothuê xe du lịch 16 chỗthue xe du lich 29 chothuê xe du lịch 29 chỗthue xe du lich 45 chothuê xe du lịch 45 chỗthue xe du lich 50 chothuê xe du lịch 50 chỗdich vu cho thue xedịch vụ cho thuê xechua ngu ngayNoi me daythuc uong giam can, Duoc lieu tu nhienthuoc fucoidancoenzyme q10FAZ trị bệnh huyết áp cao,Sam ngoc linhthuc don giam can lowcarb, best slimlitefit usatriet long,  cao hồng sâm, nhân sâm tươi hàn quốcnam lim xanh, tham my han quoc, nang mui s linenang nguc noi soi, sua mui han quoc, SUPER SLIM USA, sms kute,Velove Slimming, Curve Slimming, Express Slimming, Ever Slim, Beauty Lady, Superior Fat Burner, Slim Body, Slim Beauty, Decatrim, 3 Day Diet Pill, Excellence Losing Weight Capsules, Collagen Slim, Biotin Collagen Slim, Great Slim, Super Fat Burner, Perfect Slim USA, RELACORE, BEAUTIFUL SLIM BODY, BEST SLIM USA, SlimFit USA, Apidexin, dang ky 3g mobifone, tham my han quoc,
Thông tin Giải trí
Giong hat Viet nhidang ky 3g mobi, Kiếm tiền onlinetranh sơn dầuđèn ledgame google, tai game iwin, tai game avatar, nap the game onlinekiem tien online, tai game bigone, tai iwin, tai ibet88, tai tra chanh quan, tai game avatar, tai ionline, game avatar, giam can nhanh, tai bigone garden, tai ionline, tuoi nho giot, game nau an dau bep, Vietnam visa
Liên kết Hữu ích

Đồng hồ chính hãngsan go, Game Bắn SúngĐồng phụcmay đồng phục,  giá sàn gỗ công nghiệp,  du lich thai lan gia re, Khách sạn Đà Lạt, Tour to Sapa, Tours to Myanma, times city, tư vấn du học mỹnội thấtcho thuê chung cư hei towerchung cư điện lực hei towertai gamelioa,  sim so depdu lich mua samtranh dong ho, Ẩm thực Tây Nguyên, Nhà hàng ẩm thực, Món ăn uống ngonQuần áo nam nữ, Đồ cho mẹ và bé, Mua bán giày dépMua bán đồng hồMắt kính nam nữ, Quần Jeans nam nữ, Cà phê sạch, Café nguyên chất, Giày dép nam nữ,vietnam visanệm vạn thành, nhathuocviet.netthuocgiamcanso1.com3x slimming power, 2 day diet,  thegioithuocquy.net,suaongchuaso1.com

Web site các đơn vị trong tỉnh