TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG  
10/08/2011 8:23:41 SA
Tình hình khai thác cát lòng sông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

(VinhLong Portal) - Công tác quản lý nhà nước về khoáng sản cát sông trên địa bàn tỉnh đã được tăng cường; họat động khoáng sản đi vào nề nếp; phân định rõ trách nhiệm cụ thể giữa các ngành, các cấp tạo điều kiện thuận lợi từng bước phát triển ngành công nghiệp khai khoáng.

Theo Báo cáo của Sở Nông nghiệp & PTNT Vĩnh Long, việc cấp phép cát sông thời gian qua luôn đảm bảo tuân thủ theo quy định Luật Khoáng sản; đảm bảo hoạt động khai thác không gây sạt lở, không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường dân cư xung quanh vùng khai thác và bảo vệ môi trường bền vững. Cụ thể như trước khi tiến hành khai thác phải được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương; Phù hợp với quy hoạch cát sông của tỉnh; Thăm dò đánh giá trữ lượng; Đánh giá tác động môi trường; Lập dự án đầu tư và dự án cải tạo phục hồi môi trường; có nhân lực chuyên ngành, có thiết bị công nghệ khai thác…mới đủ điều kiện để xem xét cấp giấy phép khai thác.

Công tác quản lý nhà nước về khoáng sản cát sông trên địa bàn tỉnh đã được tăng cường; họat động khoáng sản đi vào nề nếp; phân định rõ trách nhiệm cụ thể giữa các ngành, các cấp tạo điều kiện thuận lợi từng bước phát triển ngành công nghiệp khai khoáng; bảo vệ tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường, đã lập lại trật tự khai thác khoáng sản và sử dụng hợp lý, tiết kiệm tài nguyên; công tác quản lý nhà nước có những chuyển biến tích cực. Thông qua các đợt kiểm tra, thanh tra định kỳ, đột xuất những vi phạm của các tổ chức, cá nhân họat động khoáng sản được xử lý kịp thời; tình trạng họat động trái phép, không phép giảm đáng kể; ý thức tuân thủ pháp luật về khoáng sản của các tổ chức, cá nhân tham gia họat động khoáng sản được nâng cao.

Đối với công tác kiểm tra, thanh tra việc quản lý khai thác cát  được Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố và các Ngành liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong khai thác cát lòng sông nhằm chấn chỉnh công tác quản lý và hoạt động khai thác cát đi vào nề nếp, nâng cao hiệu quả về quản lý Nhà nước trên lĩnh vực khai thác cát sông đúng theo quy định ngoài công tác thanh kiểm tra định kỳ và đột xuất. Sở Tài nguyên và Môi trường đã trình UBND tỉnh thành lập 02 chốt kiểm tra thường xuyên khai thác cát trên sông Tiền và sông Hậu.

Thông qua báo cáo đánh giá tác động môi trường cho hoạt động khai thác cát, các chủ mỏ đã cam kết và đây là cơ sở để Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện công tác giám sát, thanh kiểm tra và xử lý vi phạm như: Phạm vi khai thác của các mỏ (đã quy định rõ trong giấy phép) . Ngoài ra theo quy định pháp luật về lĩnh vực khoáng sản hiện nay chưa có quy định về giờ giấc khai thác cát. Nhưng thông qua báo cáo ĐTM sẽ xác định cụ thể thời gian cho phép khai thác trong ngày từ 6 giờ đến 18 giờ mỗi ngày. Sở đã bàn giao đầy đủ các tài liệu cấp phép về địa phương (UBND xã và Phòng TN&MT) để phối hợp kiểm tra, giám sát các hoạt động của các doanh nghiệp được cấp phép.

Cụ thể năm 2010, ngành đã tiến hành kiểm tra 73 đợt. Kết quả đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 30 trường hợp vi phạm, với tổng số tiền phạt 267 triệu đồng. Riêng khu vực mỏ xung quanh cù lao huyện Long Hồ, Sở TN&MT tiến hành 35 đợt kiểm tra, phát hiện 15 trường hợp vi phạm, ban hành quyết định xử phạt 91,5 triệu đồng. Khu vực huyện Bình Tân, Sở TN&MT tiến hành 10 đợt kiểm tra, phát hiện 05 trường hợp vi phạm, ban hành quyết định xử phạt 40 triệu đồng. Hành vi vi phạm chủ yếu là khai thác không giấy phép, khai thác ngoài vị trí cấp phép, khai thác vượt thời gian quy định, khai thác vượt số lượng phương tiện.

HL Nguồn BC Số:140/BC-SNN&PTNT


Các tin đã đưa
  Vĩnh Long ban hành kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2012  (09/08/2011)
  Bổ sung giá đất của 13 tuyến đường và sửa đổi giá đất tại xã Tân Ngãi  (09/08/2011)
  Thu tiền sử dụng đất phải sát thực tế  (03/08/2011)
  Từ 15/8 bắt đầu áp dụng giá thuê đất mới  (26/07/2011)
  Trung Tâm Nước sạch & VSMTNT triển khai 34 công trình cấp nước  (22/07/2011)
  Đối tượng chịu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp và nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long  (18/07/2011)
  Kết quả hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới của tỉnh Vĩnh Long năm 2011  (15/07/2011)
  Ba loại đất thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp  (07/07/2011)
  Công ty Cổ phần Thương mại - Đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu được khai thác cát lòng sông tại mỏ Pang Tra 2  (24/06/2011)
  Trên 111 triệu đồng thực hiện Dự án cải tạo, phục hồi môi trường khai thác mỏ cát Vàm Vũng Liêm 1  (23/06/2011)
  Kế hoạch bảo vệ môi trường ngành công thương năm 2012  (21/06/2011)
  Trên 756 triệu đồng thực hiện dự án “Xây dựng kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu của tỉnh Vĩnh Long”  (20/06/2011)
  Trên 496 triệu đồng thực hiện dự án điều chỉnh bảng giá đất năm 2012  (17/06/2011)
  Quy định giá tiêu thụ nước sạch nông thôn do Doanh nghiệp tư nhân sản xuất và cung cấp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long  (14/06/2011)
  Quy định mới về giá đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long  (14/06/2011)
Thông tin mới Thông tin mới
Bản đồ ranh giới hành chính tỉnh

Nhấp vào đây để xem Bản đồ địa giới hành chỉnh tỉnh Vĩnh Long với kích thước lớn.

Báo cáo tình hình Kinh tế xã hội

Thông tin Cần biết

Chương trình chuyên đề Việt Nam Online - Cổng thông tin điện tử Chính phủ

 Góp ý dự thảo văn bản
Thông báo của UBND tỉnh Thông báo của UBND tỉnh
Người dùng đang truy cập
Người đang truy cập : Số người đang truy cập:
Khách: Khách: 14
Thành viên Thành viên : 0
Tổng số : Tổng số: 14

Văn bản quy phạm pháp luật Chính phủ - Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Hệ thống thư điện tử tỉnh Vĩnh Long

Tra cứu danh bạ điện thoại & email cán bộ, công chức các sở ban ngành tỉnh và huyện thị tỉnh Vĩnh Long

Tìm hiểu về Du lịch tỉnh Vĩnh Long

 
Web site các đơn vị trong tỉnh