TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG  
10/03/2011 2:06:07 CH
Kết quả thống kê đất đai năm 2011 của tỉnh Vĩnh Long

(VinhLong Portal) - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa phê duyệt kết quả thống kê đất đai năm 2011 của tỉnh và giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi chặt chẽ tình hình biến động, chuyển dịch đất đai hàng năm trên địa bàn, tham mưu cho UBND tỉnh để có giải pháp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, ban hành chính sách pháp luật trong quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh cho phù hợp.

Theo đó, công tác thống kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2011 trên địa bàn nhằm: Đánh giá hiện trạng sử dụng đất và kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất làm căn cứ để xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ tiếp theo hoặc để làm cơ sở điều chỉnh quy hoạch kế hoạch sử dụng đất cho phù hợp với nhu cầu thực tế của địa phương; xây dựng tài liệu điều tra cơ bản về tài nguyên đất phục vụ cho việc xác định nhu cầu sử dụng đất đáp ứng các mục tiêu thực hiện chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của toàn tỉnh, của các ngành, các địa phương; thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm của tỉnh; đề xuất việc điều chỉnh chính sách, pháp luật, quy hoạch về đất đai và công bố số liệu về đất đai trong niên giám thống kê của tỉnh, của quốc gia; đồng thời, phục vụ nhu cầu sử dụng dữ liệu về đất đai cho quản lý nhà nước, hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, nghiên cứu khoa học, giáo dục - đào tạo và các nhu cầu khác của cộng đồng.

Nguyên tắc thực hiện thống kê đất đai năm 2011 là việc thu thập số liệu trong thống kê đất đai được thực hiện trên cơ sở rà soát giữa thực địa, hồ sơ địa chính với kết quả thống kê đất đai năm 2011 của 3 cấp hành chính và tổng diện tích các loại đất theo số liệu thống kê được tổng hợp từ cấp xã, phường, thị trấn lên theo từng huyện thị, sau đó tổng hợp lên cấp tỉnh và số liệu thống kê đất đai phải phản ảnh đầy đủ hiện trạng sử dụng đất và tình hình thực tế của địa phương.

Theo kết quả thống kê đất đai ngày 01/01/2011, tổng quỹ đất toàn tỉnh là 149.680,74 ha. Trong đó, diện tích đất nông nghiệp là 117.192,49 ha, chiếm 78,29% tổng diện tích tự nhiên của tỉnh, tập trung chủ yếu ở khu vực nông thôn 114.165,41 ha, chiếm 97,41% tổng diện tích đất nông nghiệp, còn lại ở khu vực đô thị 1.948,75 ha, chiếm 2,58 % tổng diện tích đất nông nghiệp (Trong đó, diện tích đất sản xuất nông nghiệp là 116.114,15 ha, chiếm 99,08% tổng diện tích đất nông nghiệp và so với kết quả kiểm kê đất đai năm 2010 giảm 80,17 ha hay giảm 0,07%; đất nuôi trồng thuỷ sản toàn tỉnh có đến ngày 01/01/2011 là 1.026,92 ha, chiếm 0,88 % diện tích đất nông nghiệp toàn tỉnh, so với kết quả kiểm kê năm 2010 giảm 57,26 ha và diện tích đất nông nghiệp khác trên toàn tỉnh là 51,42 ha).

Diện tích đất phi nông nghiệp là 32.348,68 ha, chiếm 21,61% tổng diện tích tự nhiên của tỉnh. So với kết quả kiểm kê năm 2010 tăng 140,35 ha, diện tích đất phi nông nghiệp tập trung cao nhất ở khu vực nông thôn với diện tích 30.364,89 ha - chiếm 93,87% tổng diện tích đất phi nông nghiệp toàn tỉnh; còn lại 1.983,79 ha phân bố ở khu vực đô thị (Trong đó, diện tích đất ở là 6.149,22 ha, chiếm 19,01% tổng diện tích đất phi nông nghiệp, so với kết quả kiểm kê năm 2010 tăng 11,02 ha; đất chuyên dùng gồm đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp, đất quốc phòng, an ninh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, đất có mục đích công cộng... là 9.908,10 ha, chiếm 30,63 % tổng diện tích đất phi nông nghiệp và so với kết quả kiểm kê năm 2010 tăng 123,43 ha hay tăng 1,26 %; đất tôn giáo, tín ngưỡng là 173,37 ha, chiếm 0,54 % tổng diện tích đất phi nông nghiệp toàn tỉnh, so với kết quả kiểm kê năm 2010 giảm 1,69 ha phân bố tập trung chủ yếu ở khu vực nông thôn; đất nghĩa trang, nghĩa địa là 577,36 ha, chiếm 1,78% diện tích đất phi nông nghiệp toàn tỉnh, so với kết quả kiểm kê năm 2010 tăng 4,49 ha phân bố tập trung chủ yếu ở khu vực nông thôn; đất sông rạch và mặt nước chuyên dùng là 15.531,97 ha, chiếm 48,01 % diện tích đất phi nông nghiệp toàn tỉnh, so với kết quả kiểm kê năm 2010 giảm 3,49 ha phân bố đều trên các địa bàn của tỉnh và đất chưa sử dụng là 139,57 ha, chiếm 0,35% tổng diện tích tự nhiên toàn tỉnh - chủ yếu là đất bãi bồi, so với kết quả kiểm kê năm 2010 giảm 0,72 ha).

Phước Lượng (Nguồn số: 503/QĐ-UBND)Các tin đã đưa
  Trên 77 tỷ đồng thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2011 của dự án Hoàn thiện và Hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam (VLAP) tỉnh Vĩnh Long  (09/03/2011)
  Nông thôn Vĩnh Long đổi thay nhờ nước sạch  (03/03/2011)
  Vĩnh Long: 6 giải pháp bảo vệ môi trường theo hướng phát triển bền vững đối với làng nghề  (28/02/2011)
  Kết quả quan trắc môi trường năm 2010  (15/02/2011)
  Đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến phụ phẩm từ cá tra và cá basa An Lạc Vĩnh Long  (15/02/2011)
  Đánh giá tác động môi trường Dự án Kè bờ sông Cổ Chiên – Khu vực thành phố Vĩnh Long  (27/01/2011)
  Đánh giá tác động môi trường Dự án Đầu tư khai thác mỏ cát san lấp trên lòng sông Tiền (mỏ Phú Thạnh 2 - Đồng Phú)  (25/01/2011)
  Đánh giá tác động môi trường Dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp Thuận An”  (10/01/2011)
  Được ghi nợ tiền sử dụng đất tối đa 5 năm  (07/01/2011)
  Nhà máy nước Hưng Đạo Vương và Nhà máy nước Trường An được phép xả nước thải vào nguồn nước  (04/01/2011)
  Công tác bảo vệ môi trường tại các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh  (30/12/2010)
  Vĩnh Long: Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt  (27/12/2010)
  Giảm thời gian Thẩm định dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới  (23/12/2010)
  Nâng cao chất lượng nước sạch vệ sinh môi trường giai đoạn 2011 - 2015  (17/12/2010)
  Thu thập dữ liệu, chứng cứ để xác định thiệt hại đối với môi trường  (08/12/2010)
Thông tin mới Thông tin mới
Bản đồ ranh giới hành chính tỉnh

Nhấp vào đây để xem Bản đồ địa giới hành chỉnh tỉnh Vĩnh Long với kích thước lớn.

Báo cáo tình hình Kinh tế xã hội

Thông tin Cần biết

Chương trình chuyên đề Việt Nam Online - Cổng thông tin điện tử Chính phủ

 Góp ý dự thảo văn bản
Thông báo của UBND tỉnh Thông báo của UBND tỉnh
Người dùng đang truy cập
Người đang truy cập : Số người đang truy cập:
Khách: Khách: 9
Thành viên Thành viên : 0
Tổng số : Tổng số: 9

Văn bản quy phạm pháp luật Chính phủ - Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Hệ thống thư điện tử tỉnh Vĩnh Long

Tra cứu danh bạ điện thoại & email cán bộ, công chức các sở ban ngành tỉnh và huyện thị tỉnh Vĩnh Long

Tìm hiểu về Du lịch tỉnh Vĩnh Long

 
Web site các đơn vị trong tỉnh