CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH  
31/03/2010 9:55:44 SA
Thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long

(VinhLong Portal) - Củng cố và kiện toàn tổ chức bộ máy của Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long theo nội dung Thông tư Liên tịch số 01/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 08/01/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế tài chính của tổ chức phát triển quỹ đất.

Ngày 30/3/2010, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long trên cơ sở Trung tâm khai thác và Phát triển quỹ đất cũ.

Trung tâm phát triển quỹ đất là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch công tác. Trung tâm phát triển quỹ đất có chức năng tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tạo quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và ổn định thị trường bất động sản; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; phát triển các khu tái định cư; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên đất; đấu giá quyền sử dụng đất; đấu thầu dự án có sử dụng đất; quản lý quỹ đất đã thu hồi, đã nhận chuyển nhượng, đã tạo lập, phát triển và thực hiện dịch vụ trong lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng. 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm phát triển quỹ đất trên cơ sở phải có sự thỏa thuận thống nhất với Giám đốc Sở Nội vụ.

Trung tâm phát triển quỹ đất có Giám đốc và không quá 2 Phó giám đốc, Giám đốc Trung tâm do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên môi trường và Giám đốc Sở Nội vụ. Các Phó Giám đốc Trung tâm do Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường bổ nhiệm trên cơ sở phải có sự thỏa thuận thống nhất với Giám đốc Sở Nội vụ.

N.H.N (nguồn QĐ số: 673/QĐ-UBND)


Các tin đã đưa
  Từ 1/5 mức lương tối thiểu chung sẽ là 730.000 đồng/tháng  (26/03/2010)
  Vĩnh Long: Quyết định phân bổ biên chế công chức hành chính nhà nước năm 2010  (18/03/2010)
  Chế độ tập sự của công chức  (17/03/2010)
  Quy định thi 4 môn để thi tuyển vào công chức  (17/03/2010)
  Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi chức năng, cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế  (12/03/2010)
  Quy định mới về quản lý biên chế công chức  (11/03/2010)
  Quy định xác định trình độ lý luận chính trị cho Cán bộ, Đảng viên  (09/03/2010)
  3 nội dung đánh giá cán bộ công chức  (08/03/2010)
  Thành lập Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản  (04/03/2010)
  Kiến nghị đơn giản hóa trên 82.98% các quy định hiện hành về thủ tục hành chính  (02/03/2010)
  Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT-BNV-BTC của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính  (28/02/2010)
  Xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng ở Việt Nam đến năm 2020’’  (28/02/2010)
  Kiến nghị đơn giản hóa các quy định hiện hành về thủ tục hành chính của cấp xã trên địa bàn tỉnh  (27/02/2010)
  Quốc lộ, tỉnh lộ sẽ không đi vào nội thành, nội thị  (25/02/2010)
  Chính phủ lên kế hoạch tổ chức, sắp xếp lại các Tổng công ty nhà nước  (25/02/2010)
Thông tin mới Thông tin mới
Bản đồ ranh giới hành chính tỉnh

Nhấp vào đây để xem Bản đồ địa giới hành chỉnh tỉnh Vĩnh Long với kích thước lớn.

Báo cáo tình hình Kinh tế xã hội

Thông tin Cần biết

Chương trình chuyên đề Việt Nam Online - Cổng thông tin điện tử Chính phủ

 Góp ý dự thảo văn bản
Thông báo của UBND tỉnh Thông báo của UBND tỉnh
Người dùng đang truy cập
Người đang truy cập : Số người đang truy cập:
Khách: Khách: 0
Thành viên Thành viên : 0
Tổng số : Tổng số: 0

Văn bản quy phạm pháp luật Chính phủ - Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Hệ thống thư điện tử tỉnh Vĩnh Long

Tra cứu danh bạ điện thoại & email cán bộ, công chức các sở ban ngành tỉnh và huyện thị tỉnh Vĩnh Long

Tìm hiểu về Du lịch tỉnh Vĩnh Long

 
Web site các đơn vị trong tỉnh