CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH  
12/07/2013 9:09:52 SA
Thành lập Ban Chỉ đạo Thông tin đối ngoại tỉnh Vĩnh Long

(Vinhlong.gov.vn) - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ký quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Thông tin đối ngoại tỉnh Vĩnh Long.

 Theo đó, Ban Chỉ đạo Thông tin đối ngoại tỉnh Vĩnh Long (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) có 14 thành viên do ông Nguyễn Văn Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, ông Nguyễn Việt Thanh - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm Phó Trưởng ban Thường trực và ông Nguyễn Hoàng Học - Chánh Văn phòng UBND tỉnh làm Phó Trưởng ban.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tổ chức thực hiện, chỉ đạo, hướng dẫn các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện Quyết định số 79/2010/QĐ-TTg, ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại và Quyết định số 1152/QĐ-UBND, ngày 03/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động của tỉnh Vĩnh Long về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013 – 2020; Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo theo quy định; Tham mưu đề xuất với Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh giải quyết kịp thời và hiệu quả các vấn đề phát sinh; Định kỳ tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh và trung ương.

Ban Chỉ đạo, Phó Trưởng ban Thường trực sử dụng văn phòng, con dấu của Sở Thông tin và Truyền thông để giao dịch trong công tác và được trưng dụng cán bộ chuyên môn của các sở, ban, ngành là thành viên của Ban để phục vụ nhiệm vụ. Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

                                                                   Quang Trung


Các tin đã đưa
  Thành lập bộ phận trực thuộc Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và chống độc Bệnh viện đa khoa thành phố Vĩnh Long.  (10/07/2013)
  Tăng cường công tác quản lý tạm ứng vốn và thu hồi tạm ứng theo chế độ quy định  (09/07/2013)
  Kiện toàn Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại tỉnh Vĩnh Long  (05/07/2013)
  Bổ nhiệm và miễn nhiệm thành viên Ban An toàn giao thông  (04/07/2013)
  Thay đổi thành viên Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh  (03/07/2013)
  Nhân sự mới của Ban Thi đua khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long  (28/06/2013)
  Cho phép thành lập Hội Người mù thành phố Vĩnh Long  (26/06/2013)
  Kết quả thực hiện Quyết định số 945/QĐ-TTg trong Quý II, năm 2013  (25/06/2013)
  Tình hình giải quyết Khiếu nại tố cáo công dân 6 tháng đầu năm 2013  (21/06/2013)
  Tam Bình: Tiếp tục nâng cao các giải pháp hiệu công tác phòng chống tham nhũng  (18/06/2013)
  6 tháng đầu năm 2013: Toàn huyện Bình Tân tiết kiệm chi tiêu được hơn 1 tỷ 300 triệu đồng.  (18/06/2013)
  Điều chỉnh, bổ sung thành viên Tổ công tác liên ngành  (18/06/2013)
  Đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo  (18/06/2013)
  Ban hành Chính sách phổ biến thông tin thống kê Nhà nước  (13/06/2013)
  Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư  (12/06/2013)
Thông tin mới Thông tin mới
Bản đồ ranh giới hành chính tỉnh

Nhấp vào đây để xem Bản đồ địa giới hành chỉnh tỉnh Vĩnh Long với kích thước lớn.

Báo cáo tình hình Kinh tế xã hội

Thông tin Cần biết

Chương trình chuyên đề Việt Nam Online - Cổng thông tin điện tử Chính phủ

 Góp ý dự thảo văn bản
Thông báo của UBND tỉnh Thông báo của UBND tỉnh
Người dùng đang truy cập
Người đang truy cập : Số người đang truy cập:
Khách: Khách: 8
Thành viên Thành viên : 0
Tổng số : Tổng số: 8

Văn bản quy phạm pháp luật Chính phủ - Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Hệ thống thư điện tử tỉnh Vĩnh Long

Tra cứu danh bạ điện thoại & email cán bộ, công chức các sở ban ngành tỉnh và huyện thị tỉnh Vĩnh Long

Tìm hiểu về Du lịch tỉnh Vĩnh Long

 
Web site các đơn vị trong tỉnh