Tình hình đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

      Hiện nay trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long có 10 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã được cấp giấy phép đầu tư và hiện đang còn hiệu lực, bao gồm:

- Công ty liên doanh ximăng Việt – Hoa (liên doanh với Trung Quốc)

- Công ty liên doanh Tỷ Xuân (liên doanh với Đài Loan)

- Công ty thức ăn chăn nuôi Vân Tường (100% vốn nước ngoài của Trung Quốc )

- Công ty TNHH thực phẩm Phú Quí (100% vốn nước ngoài của Đài Loan)

- Công ty TNHH ROSA PLANTERS VN (100% vốn Tây Ban Nha)

- Công ty TNHH Quốc Thảo (100% vốn của Việt kiều Mỹ)

- Công ty Acecook Việt Nam (100% vốn nước ngoài của Nhật Bản)

- Công ty LD Dinh dưỡng Thủy sản Quốc tế (liên doanh với nhà đầu tư Malayxia).

- Công ty TNHH Richtex Việt Nam (100% vốn nước ngoài của Đài Loan)

- Công ty TNHH Quốc Thảo – VL (liên doanh với nhà đầu tư Việt Kiều Mỹ)

Tổng vốn đầu tư             : 39.535.000 USD

Trong đó:    Vốn pháp định            : 21.585.000 USD

              + Phía nước ngoài góp     : 18.903.000 USD

              + Phía Việt Nam góp        :   2.682.000 USD

   Trong 10 doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài đang còn hiệu lực trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long thì có 6 doanh nghiệp đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, còn 4 doanh nghiệp đang triển khai các thủ tục sau cấp phép đầu tư và đang chuẩn bị đi vào xây dựng (Công ty Acecook Việt Nam, Công ty LD Dinh dưỡng Thuỷ sản Quốc tế, Công ty TNHH Richtex Việt Nam, Công ty TNHH Quốc Thảo - VL). Đối với 6 doanh nghiệp đang đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh thì hiện nay có 4 doanh nghiệp đang tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả là công ty liên doanh ximăng Việt Hoa, công ty TNHH thực phẩm Phú Quí, CTy LD Tỷ Xuân, CTy TNHH ROSA PLANTERS còn lại Công ty Vân Tường đã tạm ngừng hoạt động và công ty TNHH Quốc Thảo đang sản xuất thử. 

    Doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Vĩnh Long

Bản đồ ranh giới hành chính tỉnh

Nhấp vào đây để xem Bản đồ địa giới hành chỉnh tỉnh Vĩnh Long với kích thước lớn.

Thông tin Cần biết Thông tin Cần biết