Hội thảo khoa học Nâng cao chỉ số quản trị và hành chính công cấp tỉnh tại Vĩnh Long
(Vinhlong.gov.vn) – Ngày 15/12/2014, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội thảo khoa học Nâng cao chỉ số quản trị và hành chính công cấp tỉnh tại Vĩnh Long (gọi tắt là PAPI)
Tin mới cập nhật
  THÔNG BÁO Ý KIẾN CHỦ TỊCH  
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11/2014
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 27/11/2014, tại Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11/2014 để sơ kết tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 11 năm 2014, xác định những nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2014; thông qua các báo cáo, tờ trình thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh.
  Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 10/2014  (26/11/2014)
  Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp báo định kỳ quý III năm 2014  (29/10/2014)
  PHÁT TRIỂN KINH TẾ  
Hội nghị tổng kết hợp tác giai đoạn 2006-2014 và ký kết hợp tác giai đoạn 2015-2020 giữa tỉnh Vĩnh Long và TP. Cần Thơ
(Vinhlong.gov.vn) – Ngày 27/12/2014, UBND tỉnh Vĩnh Long chủ trì, phối hợp với UBND TP.Cần Thơ tổ chức Hội nghị Tổng kết Chương trình hợp tác giữa TP. Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2006 – 2014 và ký kết chương trình hợp tác giai đoạn 2015 – 2020.
  Phân biệt GRDP bình quân đầu người với Thu nhập bình quân đầu người  (15/12/2014)
  UBND tỉnh Vĩnh Long họp phiên thường kỳ tháng 11 năm 2014  (27/11/2014)
  ĐẦU TƯ XÂY DỰNG  
Đầu tư xây dựng công trình Bia Chiến thắng Yếu khu Thầy Phó, xã Hựu Thành, huyện Trà Ôn.
(Vinhlong.gov.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng công trình Bia Chiến thắng Yếu khu Thầy Phó, xã Hựu Thành, huyện Trà Ôn.
  Đầu tư xây dựng Nhà tập luyện thể thao và Nhà tập luyện thi đấu thể thao  (25/09/2014)
  Đầu tư xây dựng Trường mầm non Khu công nghiệp Hòa Phú  (25/09/2014)
  CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH  
Hội nghị tập huấn triển khai quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao
(Vinhlong.gov.vn) - Văn phòng Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành để triển khai Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho cán bộ, công chức, viên chức các Bộ, ngành, địa phương
  Năm 2015: Cấp tỉnh không tăng biên chế công chức, viên chức  (23/12/2014)
  Kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long  (18/12/2014)
  CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT  
Quy định giá cho thuê nhà ở công vụ, kinh doanh
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 05/12/2014, UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành các Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND Về việc quy định giá cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước chưa cải tạo, xây dựng lại sử dụng vào mục đích kinh doanh và Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND Về việc quy định giá cho thuê nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
  Kết quả triển khai thực hiện Luật Giám định tư pháp  (06/10/2014)
  Chỉ thị về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long 5 năm 2016 - 2020  (05/09/2014)
  CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  
Hội nghị tập huấn triển khai các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành thông tin và truyền thông năm 2014
(Vinhlong.gov.vn) – Ngày 23/12/2014, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long tổ chức lớp tập huấn triển khai các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành thông tin và truyền thông năm 2014.
  Đẩy mạnh đưa CNTT&TT phục vụ sự chỉ đạo, điều hành  (29/10/2014)
  Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị  (10/10/2014)
  NÔNG NGHIỆP & PTNT  
Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2014 và triển khai kế hoạch năm 2015 ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
(Vinhlong.gov.vn) – Ngày 25/12/2014, Bộ trưởng Bộ NN & PTNT Cao Đức Phát chủ trì hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành để tổng kết công tác năm 2014 và triển khai kế hoạch năm 2015 ngành NN & PTNT. Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
  Vĩnh Long: Thêm 5 xã đạt chuẩn Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2015  (03/12/2014)
  Hội nghị tổng kết phong trào sản xuất VAC giỏi giai đoạn 2011-2014  (21/11/2014)
  TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG  
Thiên tai năm 2014 giảm so với năm 2013
(Vinhlong.gov.vn) - Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, tổng thiệt hại do thiên tai năm 2014 toàn tỉnh 12.231,5 triệu đồng (giảm 300,67 triệu đồng so với năm 2013). Các địa phương đã hỗ trợ cho dân bị ảnh hưởng với số tiền là 894,58 triệu đồng.
  Hội nghị sơ kết Dự án VLAP năm 2014  (30/11/2014)
  Chủ trương đốn hủy các cây xanh đã chết, hoặc có nguy cơ bị ngã đổ trong trường hợp khẩn cấp  (14/10/2014)
  GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO  
Tăng cường thực hiện phòng, chống tác hại của thuốc lá và lạm dụng đồ uống có cồn trong ngành Giáo dục
(Vinhlong.gov.vn) - Để tăng cường thực hiện các quy định của Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và lạm dụng đồ uống có cồn trong ngành giáo dục, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị trong toàn ngành Giáo dục triển khai thực hiện tốt các nội dung:
  Tình hình thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Vĩnh Long  (22/12/2014)
  Kỷ niệm 35 năm thành lập Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long  (08/12/2014)
  Y TẾ - AN TOÀN THỰC PHẨM  
Ban Chỉ đạo Phát triển bảo hiểm y tế toàn dân tỉnh Vĩnh Long tổng kết hoạt động năm 2014.
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 26/12/2014, Ban Chỉ đạo Phát triển bảo hiểm y tế toàn dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị tổng kết công tác BHYT toàn dân năm 2014 và đề ra nhiệm vụ, giải pháp năm 2015. Ông Nguyễn Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị và phát biểu chỉ đạo.
  Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo phòng chống bệnh dịch hạch cho người  (22/12/2014)
  Không kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS  (01/12/2014)
  LAO ĐỘNG - TB & XH  
Trợ cấp đối với Đảng viên có Huy hiệu Đảng 40 năm trở lên và trợ cấp mai táng phí đối với Đảng viên ở xã, phường, thị trấn
(Vinhlong.gov.vn) - Sở Tài chính và Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã có hướng dẫn liên ngành về việc thực hiện Trợ cấp đối với Đảng viên có Huy hiệu Đảng 40 năm trở lên và trợ cấp mai táng phí đối với Đảng viên ở xã, phường, thị trấn
  Đôn đốc thực hiện các chính sách đối với người lao động trong thời điểm cuối năm  (23/12/2014)
  Ban Vận động tổng kết cuộc vận động “ Ngày vì người nghèo” năm 2014  (19/12/2014)
  KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  
Sử dụng địa danh “Tân Quới” để đăng ký nhãn hiệu tập thể “Đậu bắp xanh Tân Quới”
(Vinhlong.gov.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về sử dụng địa danh “Tân Quới” để đăng ký nhãn hiệu tập thể “Đậu bắp xanh Tân Quới”.
  Lịch sử hình thành và phát triển của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long 1975 - 2015  (01/12/2014)
  Đăng ký nhãn hiệu tập thể “Hợp tác xã nông nghiệp Hồi Tường”  (01/12/2014)
  THI ĐUA - KHEN THƯỞNG  
Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015
(Vinhlong.gov.vn) – Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015. Đồng chí Nguyễn Thị Doan- Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng TĐKT Trung ương chủ trì hội nghị
  Khen thưởng trong cuộc vận động toàn dân tham gia thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2014  (24/12/2014)
  Mang Thít: 29 giáo viên đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh  (08/12/2014)
  VĂN HOÁ - THỂ THAO - DU LỊCH  
Thông báo treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Dương lịch năm 2015
(Vinhlong.gov.vn) - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Thông báo treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Dương lịch năm 2015.
  Hội nghị sơ kết 5 năm Mô hình can thiệp Phòng, chống bạo lực gia đình, giai đoạn 2009-2014  (14/12/2014)
  Thông báo kết quả xét tặng Nghệ nhân ưu tú lần thứ I năm 2015 của tỉnh Vĩnh Long  (14/12/2014)
  HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  
Bế mạc kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa VIII
(Vinhlong.gov.vn) – Với tinh thần trách nhiệm, tập trung, dân chủ, thẳng thắn, ngày 11/12/2014, kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa VIII đã kết thúc thành công tốt đẹp qua gần 4 ngày làm việc. Tại kỳ họp này, 23 Nghị quyết đã được 100% đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua.
  Chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa VIII  (10/12/2014)
  Lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu theo tinh thần Nghị quyết số 35 của Quốc hội  (10/12/2014)
  THÔNG TIN DỰ BÁO  
Thông báo trao hợp đồng gói thầu VL-T-022
(Vinhlong.gov.vn) - Ban Quản lý Dự án VLAP tỉnh Vĩnh Long thông báo trao hợp đồng gói thầu gói thầu mã số VL-T-022 “Tích hợp cơ sở dữ liệu địa chính tỉnh Vĩnh Long".
  Mức giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long  (19/11/2014)
  Kết luận tại Hội nghị tổng kết việc thực hiện hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2007-2014  (12/11/2014)
  TRẬT TỰ - AN TOÀN XÃ HỘI  
Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2015
(Vinhlong.gov.vn) – Ngày 26/12/2014, Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2015. Ông Trần Văn Rón- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Thi hành án tỉnh đến dự và chỉ đạo Hội nghị
  Trật tự xã hội và an toàn giao thông từ ngày 16/11 đến ngày 15/12/2014  (25/12/2014)
  Đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2015  (22/12/2014)
  NGOẠI VỤ - KINH TẾ ĐỐI NGOẠI  
Hơn 4 tỷ đồng nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi xây dựng và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh
(Vinhlong.gov.vn) - Dự án “Truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi xây dựng và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, hướng tới xóa cầu tạm trên ao hồ sông rạch, góp phần cải thiện điều kiện vệ sinh" được thực hiện với tổng kinh phí thực hiện hơn 4 tỷ đồng, với sự hỗ trợ của Công ty TNHH Quốc tế Unilever, Quỹ Unilever Việt Nam và Nhãn hàng VIM.
  Thúc đẩy quyền giáo dục của trẻ khuyết tật tỉnh Vĩnh Long năm 2014  (18/11/2014)
  Trà Ôn: Trên 1,5 tỷ đồng xây dựng trường mẫu giáo do tổ chức TDF tài trợ  (18/11/2014)
  THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ  
Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tài chính ngân sách nhà nước năm 2014
(Vinhlong.gov.vn) – Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã chủ trì hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành để tổng kết công tác tài chính ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2014, triển khai nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2015
  Kết quả thực hiện chính sách dân tộc năm 2014  (22/12/2014)
  Kỷ niệm Ngày Lưu trữ Việt Nam 3/1/1946 - 3/1/2015  (22/12/2014)
  THỜI SỰ - PHỎNG VẤN  
Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp báo định kỳ quý I năm 2014
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 15/4/2014, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp báo định kỳ quý I năm 2014 với các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài tỉnh để thông báo về tình hình kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh cũng như thông tin về những vấn đề được dư luận quan tâm trong quý I/2014.
  Đảng uỷ khối Các cơ quan tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng và hội nghị báo cáo viên quý I/2014  (07/04/2014)
  Đoàn giám sát của Ủy ban Tài chính – Ngân sách Quốc hội làm việc với UBND tỉnh Vĩnh Long  (18/03/2014)
Thông tin mới Thông tin mới
Bản đồ ranh giới hành chính tỉnh

Nhấp vào đây để xem Bản đồ địa giới hành chỉnh tỉnh Vĩnh Long với kích thước lớn.

Báo cáo tình hình Kinh tế xã hội

Thông tin Cần biết

Chương trình chuyên đề Việt Nam Online - Cổng thông tin điện tử Chính phủ

 Góp ý dự thảo văn bản
Thông báo của UBND tỉnh Thông báo của UBND tỉnh
Người dùng đang truy cập
Người đang truy cập : Số người đang truy cập:
Khách: Khách: 148
Thành viên Thành viên : 0
Tổng số : Tổng số: 148

Văn bản quy phạm pháp luật Chính phủ - Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Hệ thống thư điện tử tỉnh Vĩnh Long

Tra cứu danh bạ điện thoại & email cán bộ, công chức các sở ban ngành tỉnh và huyện thị tỉnh Vĩnh Long

Tìm hiểu về Du lịch tỉnh Vĩnh Long

 
Web site các đơn vị trong tỉnh