Đánh giá khái quát kinh tế tỉnh Vĩnh Long trong 6 tháng đầu năm 2014
(Vinhlong.gov.vn) – Trong 6 tháng đầu năm 2014, tăng trưởng kinh tế có xu hướng phục hồi và tăng ở cả 3 khu vực, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng 6,01% so cùng kỳ, trong đó nông, lâm và thuỷ sản tăng 2,42%, công nghiệp - xây dựng tăng 11,5% và dịch vụ tăng 6,34%.
Tin mới cập nhật
  THÔNG BÁO Ý KIẾN CHỦ TỊCH  
Kết luận tại cuộc họp "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020"
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 15/4/2014, ông Nguyễn Văn Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp tổ chức thực hiện Đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020".
  Tổ chức điều tra năng lực sản xuất và năng lực mới tăng của một số sản phẩm công nghiệp  (11/03/2014)
  Kết luận tại Hội nghị tổng kết năm 2013 và triển khai kế hoạch năm 2014 về xây dựng nông thôn mới  (17/02/2014)
  PHÁT TRIỂN KINH TẾ  
Chương trình hành động thực hiện chiến lược xuất nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2011 – 2020, định hướng đến năm 2030
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 15/7/2014, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định ban hành Chương trình hành động thực hiện chiến lược xuất nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2011 – 2020, định hướng đến năm 2030 của tỉnh Vĩnh Long.
  Tình hình thương mại, dịch vụ và giá cả thị trường 6 tháng năm 2014  (07/07/2014)
  Hội thảo “Công nghệ sản xuất vật liệu xây không nung phù hợp điều kiện tỉnh Vĩnh Long”  (03/07/2014)
  ĐẦU TƯ XÂY DỰNG  
Đầu tư xây dựng Trung tâm văn hóa - thể thao xã và Nhà văn hóa - thể thao ấp thuộc các xã điểm nông thôn mới
(Vinhlong.gov.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng Trung tâm văn hóa - thể thao xã và Nhà văn hóa - thể thao ấp thuộc các xã điểm nông thôn mới của huyện Long Hồ, Mang Thít, Vũng Liêm, Tam Bình, Trà Ôn, Bình Tân và thị xã Bình Minh.
  Xây dựng Sân bóng đá cụm thuộc các xã điểm nông thôn mới  (09/07/2014)
  Đầu tư xây dựng các công trình giao thông nông thôn thuộc 13 xã trong 22 xã điểm nông thôn mới  (04/07/2014)
  CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH  
Vĩnh Long: Khai mạc kỳ thi tuyển công chức cấp huyện, xã năm 2013
(Vinhlong.gov.vn) – Ngày 18/7/2014, tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long, Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh tổ chức khai mạc kỳ thi tuyển công chức năm 2013 cấp huyện.
  Thay đổi thành viên Hội đồng lương tỉnh Vĩnh Long  (30/06/2014)
  Nhân sự mới của Điều hành Dự án xây dựng Khu hành chính tỉnh Vĩnh Long  (27/06/2014)
  CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT  
Kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2013
(Vinhlong.gov.vn) - Năm 2013, công tác phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh đã đạt những kết quả đáng kể và có những chuyển biến mạnh mẽ.
  Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Vĩnh Long tổ chức tập huấn các văn bản pháp luật mới  (01/04/2014)
  Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống biến đổi khí hậu tại Vĩnh Long  (20/03/2014)
  CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  
Những điểm mới trong Nghị định 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 04/4/2014 Chính phủ ban hành Nghị định số 24/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh.
  Chủ trương đầu tư dự án Tin học hóa công tác hộ tịch  (26/03/2014)
  Xây dựng hệ thống thông tin địa lý tỉnh Vĩnh Long  (24/03/2014)
  NÔNG NGHIỆP & PTNT  
Gần 9.000 tỷ đồng thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành thủy lợi
(Vinhlong.gov.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành thủy lợi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2014 - 2020, với tổng kinh phí thực hiện ước tính khoảng gần 9.000 tỷ đồng.
  Sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh từ ngày 7/7 đến ngày 11/7/2014  (17/07/2014)
  Hội nghị sơ kết chương trình xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2014  (16/07/2014)
  TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG  
Ủy quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
(Vinhlong.gov.vn) - UBND tỉnh vừa có quyết định ủy quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh theo quy định tại Khoản 1, Điều 105, Luật Đất đai năm 2013.
  Xây dựng giá đất năm 2015  (04/07/2014)
  Chủ trương thực hiện tính tiền cấp quyền khai thác cát sông  (13/06/2014)
  GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO  
Hướng dẫn phối hợp để thực hiện giáo dục hướng nghiệp, đào tạo kỹ năng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông
(Vinhlong.gov.vn) - Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở giáo dục và đào tạo hướng dẫn các trường trung học trên địa bàn phối hợp với các trường trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) và các trường cao đẳng có đào tạo TCCN để thực hiện giáo dục hướng nghiệp, đào tạo kỹ năng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông.
  Kết quả 01 năm triển khai thực hiện Kế hoạch xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh  (04/07/2014)
  Vĩnh Long: Kết thúc kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2014 - 2015  (04/07/2014)
  Y TẾ - AN TOÀN THỰC PHẨM  
Kết luận tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 25/6/2014, Bộ Trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo số 243/TB-VPCP để Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về an toàn vệ sinh thực phẩm.
  Tổ chức kỷ niệm Ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam  (27/06/2014)
  Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người  (25/06/2014)
  LAO ĐỘNG - TB & XH  
Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm 67 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ
(Vinhlong.gov.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành văn bản chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 67 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ.
  Vận động người lao động làm việc tại Hàn Quốc về nước đúng thời hạn  (15/07/2014)
  Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW và triển khai Kết luận số 96- KL/TW của Ban Bí thư  (02/07/2014)
  KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  
Tuyển chọn, xét chọn các đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh năm 2014
(Vinhlong.gov.vn) - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa quyết định thành lập 07 Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành tư vấn tuyển chọn, xét chọn và thẩm định đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh năm 2014.
  Xây dựng mô hình cơ giới hóa sản xuất khoai lang ở huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long  (16/06/2014)
  Hội thi tay nghề Quốc gia lần thứ VIII năm 2014.  (02/06/2014)
  THI ĐUA - KHEN THƯỞNG  
Tặng Bằng khen cho 1 tập thể 3 cá nhân đóng góp 870 triệu đồng
(Vinhlong.gov.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh đã có quyết định tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 3 cá nhân cá nhân đã có thành tích tài trợ tổ chức giải bóng bàn tỉnh Vĩnh Long mở rộng, tranh cúp Phú Minh Nhật lần Thứ VI năm 2014 và tài trợ trang thiết bị thi đấu cho vận động viên đội tuyển Bóng bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2012 – 2013
  Vũng Liêm: 49 cá nhân được phong tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”  (09/07/2014)
  Quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể  (09/07/2014)
  VĂN HOÁ - THỂ THAO - DU LỊCH  
Giải Bóng bàn tỉnh Vĩnh Long mở rộng tranh Cúp Phú Minh Nhật lần thứ VI năm 2014
(Vinhlong.gov.vn) - Từ ngày 11/7 đến 13/7/2014, tại nhà thi đấu Trung tâm thể dục, thể thao Vĩnh Long, Liên đoàn Bóng bàn - Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long đã phối hợp tổ chức giải Bóng bàn tỉnh Vĩnh Long mở rộng tranh Cúp Phú Minh Nhật lần thứ VI năm 2014.
  Phê duyệt Kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014 – 2015  (17/07/2014)
  Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa 06 tháng đầu năm 2014  (15/07/2014)
  HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  
Khai mạc kỳ họp thứ 10 HĐND huyện Vũng Liêm khóa VIII
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 16/7/2014, tại hội trường UBND huyện Vũng Liêm, Hội đồng nhân dân huyện Vũng Liêm đã khai mạc kỳ họp thứ 10 HĐND huyện, khóa VIII.
  Họp thống nhất nội dung báo cáo giám sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về Bảo trợ xã hội đối với Người khuyết tật.  (09/07/2014)
  Họp thống nhất nội dung báo cáo giám sát về Chương trình giảm nghèo  (09/07/2014)
  THÔNG TIN DỰ BÁO  
Thông báo viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh nhân kỷ niệm 67 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2014)
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 21/7/2014, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Thông báo tổ chức viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh nhân kỷ niệm 67 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2014) vào lúc 6 giờ 30 phút, ngày 25/7/2014 (Thứ Sáu) tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Vĩnh Long.
  Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2014  (09/06/2014)
  Báo cáo đánh giá tình hình tài chính Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long năm 2013  (03/06/2014)
  TRẬT TỰ - AN TOÀN XÃ HỘI  
Tình hình trật tự xã hội và an toàn giao thông từ ngày 24/6 đến ngày 02/7/2014
(Vinhlong.gov.vn) – Vài nét về tình hình trật tự xã hội và an toàn giao thông từ ngày 24/6 đến ngày 02/7/2014 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long như sau:
  Tình hình trật tự xã hội và an toàn giao thông từ ngày 03/7 đến ngày 09/7/2014  (14/07/2014)
  Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" (19/8/2005 – 19/8/2014)  (03/07/2014)
  NGOẠI VỤ - KINH TẾ ĐỐI NGOẠI  
Trà Ôn: Khám răng miễn phí cho trẻ em nghèo vùng nông thôn
(Vinhlong.gov.vn) – Từ ngày 19-20/7/2014, Đoàn nha sĩ tình nguyện thuộc tổ chức JAVDO (Nhật Bản) đến khám răng miễn phí và tặng quà cho trẻ em khuyết tật, mồ côi, nghèo trong tỉnh.
  Đoàn bác sỹ từ thiện Úc khám răng miễn phí cho trẻ em nghèo vùng nông thôn  (09/07/2014)
  Vũng Liêm: Tổ chức TDF và Công ty Intel Product Việt Nam tài trợ Trường học di động.  (03/07/2014)
  THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ  
Ngày 27/7 không thể nào quên
(Vinhlong.gov.vn) - Chiến tranh đã lùi xa. Mọi quá khứ đau thương tưởng chừng như đã khép lại. Khắp nơi trên đất nước Việt Nam còn rất nhiều liệt sĩ chưa thể tìm thấy danh tính hay hài cốt. Đó cũng là nỗi đau của tất cả mọi người khi hướng về quá khứ.
  Ban Chỉ đạo trang thông tin điện tử Tỉnh ủy tổ chức Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cộng tác viên  (14/07/2014)
  Vĩnh Long được Tổng Công ty Điện lực miền Nam hỗ trợ 105 tỷ đồng  (14/07/2014)
  THỜI SỰ - PHỎNG VẤN  
Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp báo định kỳ quý I năm 2014
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 15/4/2014, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp báo định kỳ quý I năm 2014 với các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài tỉnh để thông báo về tình hình kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh cũng như thông tin về những vấn đề được dư luận quan tâm trong quý I/2014.
  Đảng uỷ khối Các cơ quan tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng và hội nghị báo cáo viên quý I/2014  (07/04/2014)
  Đoàn giám sát của Ủy ban Tài chính – Ngân sách Quốc hội làm việc với UBND tỉnh Vĩnh Long  (18/03/2014)
Thông tin mới Thông tin mới
Bản đồ ranh giới hành chính tỉnh

Nhấp vào đây để xem Bản đồ địa giới hành chỉnh tỉnh Vĩnh Long với kích thước lớn.

Báo cáo tình hình Kinh tế xã hội

Thông tin Cần biết

Chương trình chuyên đề Việt Nam Online - Cổng thông tin điện tử Chính phủ

 Điểm tin nỗi bật trong tháng
Thông báo của UBND tỉnh Thông báo của UBND tỉnh

Văn bản quy phạm pháp luật Chính phủ - Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Hệ thống thư điện tử tỉnh Vĩnh Long

Tra cứu danh bạ điện thoại & email cán bộ, công chức các sở ban ngành tỉnh và huyện thị tỉnh Vĩnh Long

Tìm hiểu về Du lịch tỉnh Vĩnh Long

 
Thông tin Sức khỏe
Sam ngoc linh, thue xe du lich, cho thue xe dua don nhan vien, cây nước nóng lạnhmáy tính tiền, cho thue xe cuoi gia re, thue xe di san bay, thuê xe dài hạnto chuc sinh nhat tam that bac, sữa onesource, nhat ban hai duoc,nam lim xanh quang nam chinh goc, cay an xoa, Vitamin tong hopNam lim xanh quang namFucoidan thuoc tri ung thu, Nấm Lim XanhPhòng Vé Máy Baynam lim xanh, thuoc giam can, Rich Slim, seo google, SUPER SLIM USA, sms kute,Velove Slimming, Curve Slimming, Express Slimming, Ever Slim, Beauty Lady, Superior Fat Burner, Slim Body, Slim Beauty, Decatrim, 3 Day Diet Pill, Excellence Losing Weight Capsules, Collagen Slim, Biotin Collagen Slim, Great Slim, Super Fat Burner, Perfect Slim USA, RELACORE, BEAUTIFUL SLIM BODY, BEST SLIM USA, SlimFit USA, Apidexin, dang ky 3g mobifone 
Thông tin Giải trí
Giong hat Viet nhiKiếm tiền onlineđèn tườnggame google, tai game iwin, tai game avatar, nap the game onlinekiem tien online, tai game bigone, tai iwin, tai ibet88, tai tra chanh quan, tai game avatar, tai ionline, game avatar, giam can nhanh, tai bigone garden, tai ionline, tuoi nho giot
Liên kết Hữu ích

vietnam holidaysmekong delta travelDu Học Phần Lancho thuê bàn ghế,  dien thoai skyĐồng hồ chính hãngGame Bắn SúngĐồng phụcmay đồng phục,  giá sàn gỗ công nghiệp,  du lich thai lan gia re,  Tour to Sapa, Tours to Myanma, times city, tư vấn du học mỹcho thuê chung cư hei towerchung cư điện lực hei towertaigamelioa,  vietnam visabiet thu dep,  nha pho,  Dịch vụ seo từ khóaTaxi tải, nội thất, tham tusim so depdu lich mua samtranh dong ho, tai game bigkoolcong xep, nha dep choi game nau an dau bep, tip bong daVietnam visa, tai game avatartai game iwintai game bigonedien thoai skyđồng hồ CitizenĐồng hồ Seiko, du lich mien tay Game Thần BàiChoi Game haytai game, Sim so dep, sim so dep, sim so dep gia reẨm thực Tây Nguyên, Nhà hàng ẩm thực, Món ăn uống ngonQuần áo nam nữ, Đồ cho mẹ và bé, Mua bán giày dépMua bán đồng hồMắt kính nam nữ, Quần Jeans nam nữ, Cà phê sạch, Café nguyên chất, Giày dép nam nữ, biểu thuế xnk 2014, dong ho nam, ban ghe inoxquan ao so sinhTúi xách Ipad _ túi xách laptopgiay nuSky A830,Vietnam Tours,  Burma tours, famiana resort, anoasis beach resort, cap quang fptTruyen hinh An Vien, Bep tu, Bếp từ cao cấp, Bếp từ, Bếp điện từ, bep gas, Thiết kế tủ bếp, Phần mềm bán hàng, Phần mềm quản lý bán hànggia ke sieu thi, game android2 day diet, Vietnam Visa On Arrival, vé máy bay, game android, game avatar, Amazon Free Shipping Code, choi game, lap mang fpt, tieng anh giao tiepthiet ke web, xuong inKhách sạn Đà Lạt giá rẻ, thiết kế phòng karaoke, lam phim 3d, sua ong chua tuoi, tin kinh tedich vu seo, Vietnam visa on arrial, Tủ sấy,  nam chagaxao tam phan, Công ty quảng cáo, Làm bảng hiệu công  ty, Thiết kế thi công shop thời trangGlenn Doman,  Thi công mặt dựng alu,Thiết kế thi công showroom,Machine ToolsProtandim, chung cư hyundai hillstate, Chung cư royal city

 

Web site các đơn vị trong tỉnh